Temat: Wstręt

SPIS TREŚCI

POEZJA pod red. Piotra Kasperowicza:

Jacek Masłowski

Wiesław Sadurski

Nina Los

Krzysztof Stępniak

Anna Zielazny

Alicja Cyran

Adam H. A. Michniewicz

Zdzisława Górska

Michał Wroński

Lech Kamiński

Anna Sroślak

PROZA pod red. Łucji Lange:

Michalina Bielas

Adam H. A. Michniewicz

Jakub Chilimończyk

GALERIA:

Jan Jubaal Wasiński

Gimesi András Gime + Syporca Whandal

Urszula Giewoń – Fretka

Magdalena Wilczek

Szymon ANAPT Siwak

Fotoaparatka

Anna Płońska – Zielona Natka

Paweł TOTORO Adamiec

Aleksandra Rybak

Anna Wojciechowska

Ada Jarzębowska

PREZENTACJE pod red. Łucji Lange:

Koromgyerek

Ewa Bednarek

Adam H. A. Michniewicz

SZTUK WIELE… pod red. Adriany Lisowskiej i Marty Sulkowskiej

MUZYKA pod red. Kamili Deski

Sex Pistols

Redakcja całości: Łucja Lange

Korekta: Łucja Lange

Tłumaczenia: Łucja Lange (z angielskiego)

Teksty: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange, Kamila Deska, Ewa Bednarek

Prace wizualne: Marta Sulkowska, Adriana Lisowska, Łucja Lange

plik pdf dostępny na portalu Beezar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.